EB9 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 

EB9 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

admin, 15 มี.ค. 2564 14:53 น.
แก้ไขล่าสุด 15 มี.ค. 2564

รายละเอียด

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ


ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชนรมชจริยธรรมของโรงพยาบาลทุ่งฝน
  • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สขร1.)
  • ข่าวสมัครงานเปิดรับ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  •