ข่าวสารโรงพยาบาลทุ่งฝนทั้งหมด

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

www.thungfonhospital.go.th

THUNGFON HOSPITAL UDONTHANI

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลทุ่งฝน ที่อยู่ : 134 หมู่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310

โรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี
www.thungfonhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-268051

 
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจั... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
2 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 2 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
3 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ชุดที่ 1 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
4 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
5 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
6 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
7 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
8 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
9 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
10 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
11 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
12 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
13 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
14 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
15 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563
16 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธ.ค. 2563